PakoHR

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Pako Group HR Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 44/330, 35-001 Rzeszów, NIP: 5372620138, tel.: 666102785, mail: info@pakogrouphr.com
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Simion Javgurean, mail: iodo@pakogrouphr.com, tel.: 666011500.
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, informowania o aktualnych ofertach pracy przedstawiania ofert pracy drogą telefoniczną i mailową;
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do informowania o dostępnych wakatach;
 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Обратная связь

Yurii

Yurii

Lwów

Стыдно признаться, но я очень долго не мог решиться на поездку за границу. Меня постоянно терзали сомнения. Но теперь я понимаю, что сделал правильный выбор, когда обратился в Pako Group HR. Очень внимательный персонал, который всегда на связи. В конце концов, я смог и начал хорошо зарабатывать.

Veronika

Veronika

Kijów

На самом деле, я достаточно давно приезжаю  в Польшу на работу. Pako Group HR - лучшее кадровое агентство. Я получил всю информацию, касающуюся работы. Если я чего-то не знал, мне помогали в любое время. Большое спасибо за отличный опыт

Karolina

Karolina

Winnica

В Pako Group HR я нашла постоянную работу и веру в будущее. На самом деле для меня всегда самое важное - это дружный коллектив и приятная атмосфера работы. В конце концов, именно Они помогли найти мне все это. Также хочу поблагодарить координатора за постоянный контакт и помощь при любой необходимости. Теперь у меня есть Карта Побыта и я очень надеюсь, что моя семья тоже сможет переехать ко мне.


Dawid

Dawid

Odessa

На протяжение нескольких лет я обращаюсь в эту фирму, чтобы заработать с ней деньги и еще ни разу об этом не пожалел. Pako Group HR - Вы лучшие. Меня всегда встречали с радостью и все время отвечали на мои вопросы. Благодоря этому, я выучил еще и польский. Мои друзья тоже начали приходить со мной.Мне повезло, ведь у меня была возможность работать на разных должностях, благодаря этому, у меня большой опыт. Спасибо еще раз.

Направления нашей деятельности

10

Укажите свой опыт работы, лет:

867

фирм, которые с нами сотрудничают

3,000,000

зарегистрированных кандидатов

150,000

сотрудников, которые были наняты нашими деловыми партнерами